กิจกรรมของโรงเรียน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

โรงเรียนในฝัน


นายกวิทยา ศรีธิราช ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านกอก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านกอก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม