ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

00000โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ตามคำสั่ง ของอำเภอที่๘/๒๔๘๒ โดยแต่งตั้ง ให้นายเนตร นามอำนาจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึงชั้น ป.๔ ใช้ศาลาวัดบ้านกอก เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ก่อนหน้านี้นักเรียน ในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนปลาปาก

00000ปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครู ๘ คน นักเรียน ๘๕ คน บุคลากรอื่น ๑ คนที่ตั้ง โรงเรียนบ้านกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เขตบริการเทศบาลตำบลปลาปาก ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร

0 ความคิดเห็น: